Chính trị - Xã hội

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

ANTD.VN - Sáng 14-8-2020, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng đồng chí Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng chia buồn với gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN phát
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN phát
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVB do Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu, viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN phát
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Thành uỷ - HĐND - UBND - MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Đoàn đại biểu Thành uỷ - HĐND - UBND - MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC