Chính trị - Xã hội

Lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỉ lệ lương

Phạm Phương
ANTD.VN - Khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỉ lệ lương ảnh 1

Đề xuất quy định lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ lương hưu

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời một số vướng mắc trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Liên quan đến quy định người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu, có ý kiến cho rằng, cần làm rõ nội dung này.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, chính sách nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu được thể chế hóa theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đối mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm hỗ trợ cho người lao động dôi dư ổn định cuộc sống và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đây là trường hợp đặc biệt quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ tại khoản 4 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019. Vì vậy, đề nghị tiếp tục quy định chính sách này để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Trước đó, tại dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002, dự thảo quy định chính sách về hưu trước tuổi không phải trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Cụ thể, nhà nước đóng bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu để giải quyết chế độ hưu trí đối với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng; chế độ trợ cấp, hỗ trợ thêm theo số năm tham gia bảo hiểm xã hội, số năm làm việc tại công ty.

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất sửa đổi tuổi nghỉ hưởng lương hưu từ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ lên 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC