Chính trị - Xã hội

Làm quan cũng phải học!

Tú Men
ANTĐ - Ở Văn Miếu - Quốc Tử giám vừa phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, ông có tới dự không?

- Gần đất xa trời còn học cái nỗi gì!

- Học suốt đời, học đến khi nhắm mắt xuôi tay. Biển học mênh mông lắm, biết đâu là bờ.

- Vẫn biết thế, ngày xưa con vua cũng phải đến Quốc Tử giám để học. Làm quan cũng phải học.

- Đúng thế, học làm quan không chỉ để được cất nhắc hưởng bổng lộc, chẳng phải như bây giờ có bằng cấp, học vị để được thăng quan tiến chức.

- “Mua danh ba vạn bán danh ba đồng”, danh là phải danh thực, học hàm, chức vụ phải thể hiện trong công việc và trách nhiệm, chứ không phải để đưa danh thiếp cho oai.

- Đấy là ngoài xã hội, theo tôi bất kể ai cũng phải học suốt đời. Thầy thuốc thì học cho thuộc y đức, thầy giáo thì học để “thầy ra thầy”, trò học để “trò ra trò”.

- Cán bộ, công chức thì học để trở thành “công bộc” của dân. Cha mẹ cũng phải học làm bậc bề trên cho xứng tấm gương sáng.

- Ấy thế mà giờ cứ kêu toáng lên là học quá tải, học ngày học đêm, học thêm học nhồi nhét là sao?

- Vì có một điều quan trọng lại ít học là học làm người tử tế, người có ích. Còn những người cho ăn học chỉ “thuộc bài” như vẹt mà chẳng “hành” gì, thậm chí “hành” ngược lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC