Chính trị - Xã hội

Ông Vũ Viết Ngoạn (ĐBQH tỉnh Khánh Hòa):

Lạm phát nên giữ ở mức 7%

Hà Trang (Ghi)
ANTĐ - “Mục tiêu GDP đạt 5,8 và tỷ lệ lạm phát 7% (năm 2014) là hợp lý, nhưng cần có điều kiện thực hiện. Chỉ tiêu sát, nhưng phải có giải pháp đồng bộ ở các khâu để thực hiện. 

Ví dụ, tăng đầu tư công, nhưng đi liền với nó phải đẩy mạnh tái cơ cấu, tạo nền tảng và tâm lý ổn định để thu hút đầu tư. Vấn đề đầu tư công chỉ là vốn “mồi” thôi và chỉ hỗ trợ trong điều kiện khó khăn. Vốn Nhà nước để điều tiết thị trường khi tăng trưởng “nóng”, phải giảm bớt đầu tư, điều chỉnh chính sách để “giảm nhiệt”. Khi kinh tế quá khó khăn thì phải tăng đầu tư công và cần nới lỏng chính sách, thúc đẩy đầu tư tư nhân. Tỷ lệ lạm phát của năm 2014 nên giữ ở mức 7% là hợp lý”.                                              

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC