Chính trị - Xã hội

Kiến nghị 9 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2016

Thuần Thư
ANTĐ - Sáng 29-7, Quốc hội đã nghe ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trong những tháng đầu năm và đề xuất, kiến nghị thực hiện những tháng cuối năm 2016.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm xuất hiện những diễn biến mới, những khó khăn, thách thức như: sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại vùng biển các tỉnh duyên hải miền Trung; xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống người dân; một số dự án, công trình quy mô lớn không thể đưa vào hoạt động, thua lỗ nặng nề và nguy cơ phá sản; mức tăng GDP, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đều tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán, thấp hơn tiến độ thu cùng kỳ năm trước (49%)…

Từ đó, Ủy ban Kinh tế đề xuất 9 nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng cuối năm 2016, kiến nghị Quốc hội cho ý kiến, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; tăng cường giám sát chất lượng, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính phù hợp các đạo luật, pháp lệnh đối với các văn bản hướng dẫn dưới luật; khẩn trương xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, rà soát, xử lý kịp thời các dự án đầu tư thua lỗ, nguy cơ phá sản; công bố các chính sách và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khu vực kinh tế trong nước phát triển.

Hai là,

Hai là,

thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, điều chỉnh hợp lý biểu phí sử dụng dịch vụ để giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Đề xuất các giải pháp mang tính lâu dài nhằm phòng chống và giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân; triển khai các chính sách và biện pháp cụ thể, đồng bộ phòng, chống hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung bộ, xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Ba là, thực hiện các giải pháp đồng bộ, kịp thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước nếu thực hiện không đúng, chậm trễ triển khai và gây thất thoát, lãng phí, thiệt hại tài sản nhà nước nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn, bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả. 

Bốn là, thực thi các giải pháp, biện pháp mạnh mẽ nhất là quy trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai hiệu quả cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ, thực sự tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động ở các cấp, các ngành, các địa phương nhất là đội ngũ cán bộ tác nghiệp trực tiếp liên quan về thủ tục đầu tư kinh doanh, đất đai, tín dụng, hải quan, thuế… nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách thiết thực.  

Năm là, có giải pháp phục hồi môi trường bị ô nhiễm, hỗ trợ kịp thời và giám sát để doanh nghiệp, người dân khôi phục đánh bắt, nuôi trồng, tiêu thụ thuỷ sản, hải sản, chuyển đổi nghề nghiệp ở các tỉnh miền Trung và hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn và sự cố hải sản chết bất thường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Sáu là, nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong xây dựng nông thôn mới cho những địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn; xem xét sửa đổi, phân cấp xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới cho phù hợp với đặc điểm vùng, miền và điều kiện kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt việc kết hợp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các vùng khó khăn khác.

Bảy là, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ cận nghèo; tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng đào tạo, cả trình độ, đạo đức học sinh, sinh viên gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, khắc phục việc mất cân đối giữa đào tạo với việc làm. 

Tám là, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, chủ động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích người dân trên biển; kiên quyết đấu tranh theo luật pháp về biển đảo bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Kiểm soát chặt chẽ, tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiểm soát thường xuyên việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu chăn nuôi, trồng trọt đến sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ. 

Chín là, chủ động trong công tác thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường quản lý của các cơ quan chủ quản báo chí, đặc biệt với những loại hình mới, hoàn thành việc quy hoạch báo chí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI về Đề án Quy hoạch và Phát triển báo chí đến năm 2025.

Trong hôm nay, Quốc hội sẽ nghe hơn 50 ý kiến đăng ký phát biểu thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC