Đời sống

Khuyến khích chuyển khoản tiền công đức

Hà Loan
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề xuất quy định khuyến khích người dân công đức bằng tiền qua chuyển khoản, phương thức điện tử.

Đơn vị tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Theo đó, Dự thảo quy định đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích tiếp nhận công đức, tài trợ cho lễ hội phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước. Mục đích để phản ánh các khoản thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, quản lý di tích và hoạt động lễ hội.

Trường hợp đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại để tiếp nhận và quản lý tiền công đức, tài trợ.

Nhưng khi sử dụng cho công tác tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội, đơn vị phải chuyển về tài khoản của mình được mở tại Kho bạc Nhà nước để quản lý việc chi tiêu và quyết toán.

Về nguyên tắc quyên góp, tiếp nhận các khoản công đức, Bộ Tài chính đề xuất quy định không được lợi dụng việc tổ chức lễ hội, quản lý và sử dụng di tích nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm.

Khuyến khích chuyển khoản tiền công đức ảnh 1

Bộ Tài chính đề xuất nhiều quy định nhằm minh bạch hóa hoạt động tiếp nhận, sử dụng tiền công đức

Tiền công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội không thuộc sở hữu cá nhân và không phản ánh vào ngân sách nhà nước; được để lại toàn bộ cho cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, quản lý di tích sử dụng cho các hoạt động lễ hội, quản lý và sử dụng di tích theo quy định.

Khuyến khích công đức bằng chuyển khoản

Về phương thức tiếp nhận công đức, đối với tài trợ bằng tiền, Dự thảo quy định người làm công đức, tài trợ có thể bỏ tiền vào hòm công đức; đưa cho bộ phận tiếp nhận công đức tại di tích; chuyển tiền vào tài khoản của cơ sở quản lý di tích mở tại ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất khuyến khích công đức bằng tiền bằng hình thức chuyển khoản, phương thức điện tử.

Cơ sở quản lý di tích bố trí người tiếp nhận công đức tại khu vực tiếp nhận công đức trong di tích; mở sổ sách ghi chép đầy đủ, chính xác từng khoản công đức đã tiếp nhận; ghi phiếu công đức theo đề nghị của người làm công đức.

Tùy theo lượng tiền tiếp nhận (bao gồm số tiền tiếp nhận trực tiếp và số tiền trong hòm công đức), định kỳ hằng ngày hoặc hằng tuần thực hiện kiểm kê; khi số tiền tiếp nhận được từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở quản lý di tích phải nộp vào tài khoản tại ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước.

Đối với công đức, tài trợ bằng giấy tờ có giá, người làm công đức, tài trợ chuyển giấy tờ có giá cho cơ sở quản lý di tích.

Trường hợp giấy tờ có giá phát hành bằng chứng chỉ hoặc ghi sổ có ghi tên người sở hữu thì người làm công đức phải chuyển nhượng, sang tên giấy tờ có giá cho cơ sở quản lý di tích theo quy định của pháp luật.

Còn công đức, tài trợ bằng kim loại quý, đá quý, cơ sở quản lý di tích có thể tổ chức bán đấu giá hoặc bán cho ngân hàng thương mại. Số tiền thu từ việc bán kim loại quý, đá quý được ghi nhận như đối với khoản công đức, tài trợ bằng tiền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC