Kinh doanh

Không phải lập riêng hóa đơn đối với hàng hóa được giảm thuế VAT

Nhật Linh
ANTD.VN - Doanh nghiệp không phải lập riêng hóa đơn với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT (8%), thay vào đó chỉ cần ghi rõ thuế suất hoặc số tiền được giảm trên cùng một hóa đơn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nhằm gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế Giá trị gia tăng (GTGT – thuế VAT) xuống 8%.

Trước đó, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP (Nghị định 15) trong đó giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị định 15, việc quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì mới được áp dụng thuế suất 8%, theo phản ánh của doanh nghiệp, là làm tăng chi phí của doanh nghiệp (tăng chi phí thời gian của kế toán và chi phí sử dụng hóa đơn).

Nguyên nhân là do đối với cùng một khách hàng, thay vì lập 01 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%) thì doanh nghiệp phải lập 02 hóa đơn: 01 hóa đơn ghi thuế suất 8% và 01 hóa đơn ghi các thuế suất khác (5%, 10%).

Không phải lập riêng hóa đơn đối với hàng hóa được giảm thuế VAT ảnh 1

Doanh nghiệp sẽ không phải lập riêng hóa đơn với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT

Do đó, để tháo gỡ các vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, đảm bảo phù hợp với các nội dung trên hóa đơn, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định 41/2022/NĐ-CP cũng ban hành Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nghị định 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến ngày 20/6/2022, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC