Chính trị - Xã hội

Khắc phục tình trạng công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Anh Tú
ANTĐ - Phát biểu tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, các cấp, các ngành của Hà Nội cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa. Cần nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc.

Khắc phục tình trạng công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại kỳ họp thứ 2,

HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, những tháng còn lại của năm 2016 tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Sự tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khu vực đang diễn ra quyết liệt. Tranh chấp chủ quyền biển đảo diễn biến rất phức tạp, nhất là sau phán quyết của tòa trọng tài quốc tế liên quan tới vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc về Biển Đông.

Cùng với đó, kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Do đó, cần chấn chỉnh, xử lý, khắc phục những yếu kém trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội...

Tán thành với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và khắc phục những hạn chế, yếu kém của Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trước những yếu kém, khuyết điểm. Có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2016”.

Đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 5 năm 2016-2020, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Hà Nội bám sát Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và chỉ đạo của Trung ương nhằm thảo luận, quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp đột phá.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính. “Các cấp, các ngành của Hà Nội cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa. Tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút ngày càng nhiều hơn các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đối với hoạt động của HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố.

HĐND TP Hà Nội cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, Mặt trận Tổ quốc và cử tri để nâng cao hiệu quả giám sát việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn, nhất là giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề dân sinh bức xúc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, coi hoạt động chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc với cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện của nhân dân; đồng thời, quan tâm đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát.

“Kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố Hà Nội là dịp để Thành phố cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ và nhìn lại những gì đã làm được, những gì còn chưa làm được trong 6 tháng đầu năm, để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC