Chính trị - Xã hội

Học viện CSND ra mắt 4 đơn vị mới

Châu Anh
ANTĐ - Ngày 14-11, Học viện CSND đã ra mắt 4 đơn vị mới, trong đó, Phòng Hợp tác quốc tế và bộ môn Toán - Tin học là 2 đơn vị được thành lập mới; đổi tên Phòng Hành chính tổng hợp thành Văn phòng Học viện CSND và Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm thành Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm. Đây là bước phát triển mới, đánh dấu sự trưởng thành của Học viện CSND trong quá trình trở thành một trung tâm đào tạo hàng đầu của ngành công an. 

Học viện CSND ra mắt 4 đơn vị mới ảnh 1
GS.TS Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND
trao quyết định thành lập và chúc mừng 4 đơn vị


Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị cần nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới. Trong đó, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm đề ra nhiệm vụ với từng đơn vị cụ thể, như Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm phải tích cực, tập trung tham gia vào nghiên cứu công trình khoa học là bộ sách 8 tập Khoa học Công an Việt Nam do Học viện CSND phối hợp cùng các đơn vị khác trong Bộ Công an thực hiện.

Còn đối với Phòng Hợp tác quốc tế, là một đơn vị mới thành lập thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an đối với nhà trường, do đó, trước mắt, cần thực hiện thành công 2 dự án: Tổng kết hoạt động đào tạo về ATGT hợp tác với cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản, tiếp tục lựa chọn một số lĩnh vực nóng để tăng cường năng lực quản lý ATGT; thứ 2, triển khai dự án thư viện điện tử, tổ chức tốt tuyển sinh khóa 2 đào tạo thạc sỹ với Đại học Maryland - Hoa Kỳ...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC