Chính trị - Xã hội

Quận Thanh Xuân:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng

Lê Trang
ANTD.VN -Ngày 13-1, UBND quận Thanh Xuân đã thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2016 trên địa bàn quận.

            Trong năm qua, kinh tế trên địa bàn quận Thanh Xuân cơ bản ổn định, duy trì tăng trưởng, thu ngân sách đạt 6.015 tỷ đồng, vượt 77,4 % kế hoạch Thành phố giao. Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt. Quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội được chú trọng, có tiến bộ rõ rệt, bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được tăng cường.

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng ảnh 1

Bộ máy chính quyền quận Thanh Xuân đến các phường hoạt động có hiệu quả

             Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển; chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng cao, liên tục 2 năm học (2014 - 2015 và 2015 - 2016) công tác giáo dục và đào tạo của quận được xếp thứ nhất trong toàn thành phố; Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Hoạt động của các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp có bước phát triển rõ nét, đồng đều.

            An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Công tác cải cách tư pháp của quận theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị được đẩy mạnh; sự phối hợp hoạt động trong công tác tư pháp được duy trì hiệu quả.

            Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Hội đồng nhân dân quận và các phường đổi mới nội dung, phương thức điều hành, nâng cao chất lượng các kỳ họp và ban hành nghị quyết, chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân không ngừng được nâng lên. Hoạt động của UBND quận, phường có nhiều đổi mới, năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả tốt.

            Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, duy trì nền nếp, tạo được nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đổi mới, tăng cường; tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và sự nghiệp đổi mới của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ được đổi mới và có chuyển biến tích cực; việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả..

            Với những thành tích đạt được trong năm qua, quận Thanh Xuân và các ngành, đoàn thể của quận đã vinh dự nhiều lần được các cấp khen thưởng,  đặc biệt, năm 2016, cán bộ và nhân dân quận Thanh Xuân được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng  Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng.

            Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Bí thư Quận ủy- Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, trên cơ sở những thành tích đã đạt được, quận Thanh Xuân tiếp tục chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh và phát huy mọi nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC