Pháp luật

Hàng loạt quy định quan trọng về bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 12-2021

L.H
ANTD.VN - Người gửi tiền được bảo hiểm đến 125 triệu đồng nếu ngân hàng phá sản, điều chỉnh mức phí bảo hiểm cháy, nổ cùng nhiều quy định mới về Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là những chính sách pháp luật mới trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 12 tới.

Quyết định 32/2021/QĐ-TTg nêu rõ, từ 12-12, số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Như vậy, khi ngân hàng bị mất khả năng chi trả hoặc phá sản, người gửi tiền tại ngân hàng đó sẽ được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả tối đa là 125 triệu đồng, bao gồm cả gốc và lãi.

Trong khi đó theo quy định hiện hành (Quyết định 21/2017/QĐ-TTg), hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa chỉ là 75 triệu đồng.

Ngoài ra, Quyết định 32/2021 cũng nêu rõ, các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả trước 12-12-2021 thì hạn mức trả tiền bảo hiểm vẫn áp dụng theo Quyết định 21/2017 là 75 triệu đồng.

Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2018/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định mới về việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Hàng loạt quy định quan trọng về bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 1

Nghị định 97/2021/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định mới về cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Theo đó, từ 23-12, thay vì sử dụng mẫu cũ tại Nghị định 23/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Song trên giấy chứng nhận vẫn phải đảm bảo có các nội dung theo Điều 7a Nghị định 97 gồm: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; Thuộc danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy).

Bên cạnh đó trên Giấy chứng nhận phải ghi rõ địa chỉ tài sản được bảo hiểm; Tài sản được bảo hiểm; Số tiền bảo hiểm; Mức khấu trừ bảo hiểm; Thời hạn bảo hiểm; Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm; Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm; Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ngoài ra, Nghị định mới cũng bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mua bảo hiểm và trong công tác kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, Nghị định 97/2021 cũng ban hành mới mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Mức phí này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy và được tính theo công thức: Mức phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân x Tỷ lệ phí bảo hiểm

Theo bảng phí mới, tỷ lệ phí bảo hiểm/năm đã có một số thay đổi, cụ thể với rạp chiếu phim giảm từ 0,15% xuống còn 0,1%; Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Tăng từ 0,35% lên 0,5%; Nhà máy nhiệt điện: Tăng từ 0,1% lên 0,15%; Nhà máy thủy điện và một số nhà máy điện khác: Tăng từ 0,07% lên 0,12%;…

Mặt khác, Nghị định 97 cũng bổ sung tỷ lệ phí bảo hiểm/năm đối với một số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như công trình tàu điện ngầm, Đài kiểm soát không lưu…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC