Kinh doanh

Nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

Hà Loan
ANTD.VN - Mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tối đa sẽ tăng từ 75 triệu đồng như hiện nay lên 125 triệu đồng kể từ ngày 12/12/2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng.

Như vậy, mức trần chi trả bảo hiểm tiền gửi đã tăng thêm 50 triệu đồng so với quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TT (75 triệu đồng).

Nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng ảnh 1

Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi sẽ tăng lên 125 triệu đồng

Quyết định của Thủ tướng cũng quy định, đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì hạn mức chi trả thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TT.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2021 và thay thế Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg.

Tại Việt Nam, hệ thống Bảo hiểm tiền gửi được thành lập từ năm 1999 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2000 với hạn mức chi trả tối đa ban đầu là 30 triệu đồng.

Đến năm 2005, hạn mức chi trả tối đa được nâng lên mức 50 triệu đồng. Kể từ ngày 5/8/2017, hạn mức này lần nữa lại được nâng lên 75 triệu đồng.

Theo quy định, bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC