Chính trị - Xã hội

Hà Nội xem xét cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Phú Khánh
ANTD.VN - Sáng 15-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác.
Hà Nội xem xét cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tham dự phiên họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan…

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP;

Quyết định quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Đề án nghiên cứu xây dựng đồng bộ khung cơ chế chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Các thành viên tập thể UBND thành phố cũng đã cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác: việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo các Nghị định của Chính phủ số: 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP; Kế hoạch cấp nước mùa hè năm 2021; Kế hoạch thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội trong năm 2021...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC