Hà Nội triển khai kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở VHTT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 712/KH-SVHTT ngày 14/11/2022 về Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

Chương trình đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu đạt trên 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức tại các thôn, tổ dân phố.

Trên 70% số người có nguy cơ bị bạo lực gia đình của thành phố được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình. Trên 95% số người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe.

Trên 80% số người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực. Trên 90% các quận, huyện, thị xã của Hà Nội có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Trên 95% xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Trên 90% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

Hà Nội triển khai kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 1

Để đạt được mục tiêu, chương trình cũng đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp gồm: Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình. Cụ thể, xây dựng, duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên về phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho người cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân, vùng xa trung tâm. Thực hiện đa dạng hóa phương thức, các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích sáng tác các chương trình và tác phẩm văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể thao gắn với truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp lồng ghép giữa gia đình và nhà trường trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. Hằng năm, Sở VHTT Hà Nội sẽ tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên về phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong lĩnh vực gia đình.