Hà Nội sẽ có cơ quan phục vụ hành chính công cấp thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội sẽ xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại văn bản 3738/VPCP-KSTT ngày 30/5/2024, hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tại cuộc họp ngày 6/6/2024 về việc nghe báo cáo và góp ý của các đơn vị về việc thí điểm thành lập mô hình Bộ phận một cửa.

Chủ tịch UBND TP thống nhất chủ trương và giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng Đề án Thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công (viết tắt là Đề án); tham mưu, báo cáo UBND TP trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Chủ tịch UBND TP phân công Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải chỉ đạo việc xây dựng Đề án Thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công trực thuộc UBND Thành phố;

Giao Văn phòng UBND TP tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án do đồng chí Chánh Văn phòng UBND Thành phố làm tổ trưởng; 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố làm tổ phó và đại diện các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã là thành viên.

Thời gian hoàn thiện, báo cáo UBND TP xem xét, dự thảo Đề án trước ngày 30/7/2024.

Ngày 24-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã ký quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.

Tổ Biên tập có 35 thành viên. Ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng UBND TP làm Tổ trưởng; Ông Cù Ngọc Trang - Phó Chánh Văn phòng UBND TP làm Tổ phó.

Tổ Biên tập sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Sở/Cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố là cơ quan chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công trực thuộc UBND TP để triển khai thí điểm trên địa bàn; tham mưu UBND TP trình HĐND Thành phố tại phiên họp chuyên đề tháng 9/2024.

Tin cùng chuyên mục