Hà Nội sắp đối thoại với doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 189 về việc tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2024”.

Hội nghị sẽ được tổ chức trong 1 buổi (sáng hoặc chiều) cuối tháng 6/2027 hoặc đầu tháng 7/2024 (Thời gian và địa điểm cụ thể được thông báo theo Giấy mời của UBND TP). Địa điểm tại Trụ sở UBND Thành phố (số 12 phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Dự kiến sẽ có 150 đại biểu tham gia hội nghị.

Hội nghị sẽ có 2 phần nội dung. Phần 1: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, hoạt động đầu tư trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của Thành phố; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và Thành phố đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội;

Một số định hướng trong thu hút đầu tư của Thành phố (chú trọng giáo dục chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, y tế công nghệ cao phục vụ theo nhu cầu, phát triển văn hóa gắn với du lịch bền vững); khó khăn vướng mắc và kiến nghị của Thành phố với Trung ương, các Bộ ngành, các doanh nghiệp.

Phần 2: Đối thoại với Doanh nghiệp (nội dung chính): + Các doanh nghiệp nêu khó khăn, vướng mắc, kiến nghị với Thành phố nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển (mỗi ngành, lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao lựa chọn 3-5 doanh nghiệp phát biểu trực tiếp; các doanh nghiệp tham dự khác chuyển câu hỏi trên phiếu tới Ban Tổ chức);

Lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành, địa phương trao đổi, giải đáp các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đầu tư, đầu tư trong lĩnh vực, ngành phụ trách và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội (y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao) nhằm cung cấp thông tin tình hình hoạt động và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội;

Thể hiện vai trò của chính quyền thành phố đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

UBND TP yêu cầu việc tổ chức đối thoại phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ doanh nghiệp được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành, đơn vị liên quan trả lời các kiến nghị về khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp tại hội nghị hoặc sau hội nghị; Thường xuyên hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu giúp UBND TP kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

“Hội nghị đối thoại doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn Thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa - xã hội là một nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP trong năm 2024. UBND TP yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu”, kế hoạch nêu rõ...