Hà Nội hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội hỗ trợ 234.000 đồng/người/tháng, tương đương 13% mức lương cơ sở, cho công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 20% mức đóng hằng tháng, tương đương 66.000 đồng/người/tháng.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, thành phố Hà Nội hỗ trợ là 234.000 đồng/người/tháng (tương đương 13% mức lương cơ sở) cho công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngoài ra, theo chính sách chung, tất cả người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được hỗ trợ tối thiểu 20% mức đóng hằng tháng. Lực lượng công an xã bán chuyên trách được hỗ trợ 20%, tương đương với số tiền 66.000 đồng/người/tháng. Tính chung, tổng mức được hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với công an xã bán chuyên trách hiện nay là 300.000/người/tháng.

Về bảo hiểm xã hội hộ gia đình, năm 2024, theo quy định, người tham gia chính sách cần đóng 972.000 đồng/người/năm. Với công an xã bán chuyên trách, mỗi người được hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/tháng, tương đương 54.000 đồng/tháng, tổng 12 tháng là 648.000 đồng. Như vậy, khi tham gia bảo hiểm y tế gia đình, công an xã bán chuyên trách chỉ cần đóng 324.000 đồng/năm.

Khi chính sách tiền lương thay đổi, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng sẽ thay đổi.

Về mức hưởng, giống các nhóm đối tượng khác, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, công an xã bán chuyên trách có cơ hội hưởng lương hưu hằng tháng, đồng thời cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi có đủ số năm tham gia và đến tuổi nghỉ hưu. Khi không may qua đời, thân nhân của người tham gia được hưởng chế độ tử tuất.

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Đồng thời, hướng dẫn đăng ký tham gia đối với công an xã bán chuyên trách theo nội dung Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND.

Cũng theo, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, ước hết tháng 3/2024, trên địa bàn Thủ đô có 83.894 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 2,36% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tính đến hết năm 2023, Hà Nội có 82,2 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm tỷ lệ 2%.