Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Đưa tỷ lệ trẻ em bị xâm hại xuống dưới 1% vào năm 2025

An Nhiên
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn, giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn lực có chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Để thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 24 chỉ tiêu trong giai đoạn 2021-2030, trong đó có 7 chỉ tiêu về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em; 7 chỉ tiêu về bảo vệ trẻ em; 7 chỉ tiêu về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; 3 chỉ tiêu về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Tại mục tiêu về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, UBND TP Hà Nội đề ra nhiều chỉ tiêu hướng đến giảm tỷ suất trẻ sơ sinh tử vong; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi; phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine đạt 97% vào năm 2025.

Về mục tiêu bảo vệ trẻ em, UBND TP Hà Nội cũng phấn đấu đưa tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em xuống dưới 1% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; đưa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên xuống dưới 1% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030...

Trong kế hoạch, UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung trên. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội là cơ quan thường trực chương trình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu được xác định trong kế hoạch; đưa và lồng ghép các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của ngành LĐ-TB&XH vào kế hoạch của ngành hằng năm.

Các sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao xây dựng lồng ghép và tổ chức thực hiện các hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch để báo cáo kết quả thực hiện với UBND TP Hà Nội và Bộ LĐ-TB&XH theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC