Hà Nội chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hơn 10.400 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho 594.013 người với số tiền 10.483 tỷ đồng.
Hà Nội áp dụng cả hình thức chi trả lương hưu bằng tiền mặt và chi qua tài khoản cá nhân

Hà Nội áp dụng cả hình thức chi trả lương hưu bằng tiền mặt và chi qua tài khoản cá nhân

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 3/2024, số người tham gia tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 2.070.052 người, đạt 89,38% kế hoạch; chiếm 44,06% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia bảo hiểm y tế là 7.932.159 người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,15 % dân số. Về bảo hiểm xã hội tự nguyện, toàn thành phố có 83.931 người tham gia, chiếm 2,36% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của toàn thành phố đạt 14.473 tỷ đồng, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã giải quyết 139.286 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đã thực hiện 601 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch là 489 cuộc, thanh, kiểm tra đột xuất đối với 112 đơn vị.

Về công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng an toàn, chính xác, đảm bảo đến người hưởng trước ngày 10 của tháng với 2 hình thức chi trả: chi tiền mặt và chi qua tài khoản cá nhân.

3 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho 594.013 người, số tiền 10.483 tỷ đồng.