Hơn 200.000 người bị treo quyền lợi bảo hiểm xã hội, giải quyết thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các giải pháp để giải quyết quyền lợi cho hơn 200.000 người bị nợ bảo hiểm.
Sẽ bổ sung nhiều biện pháp xử lý, chế tài xử lý tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội

Sẽ bổ sung nhiều biện pháp xử lý, chế tài xử lý tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xử lý các kiến nghị liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội.

Trước đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH có chính sách đặc thù giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho hơn 200 nghìn người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn hoặc tái cơ cấu…

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nêu trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, trên cơ sở thống nhất với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp đang chậm đóng bảo hiểm xã hội còn người đại diện theo pháp luật, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Theo đó, người lao động đủ điều kiện theo quy định trên sổ sẽ được nhận các chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất; Cơ quan bảo hiểm xác nhận thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để người lao động tiếp tục tham gia tại đơn vị mới, hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đã đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường thực hiện biện pháp hạn chế tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và đảm bảo chế độ cho người lao động.

Về lâu dài, Bộ LĐ-TB&XH cho biết đang đề xuất sửa Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng bổ sung nhiều biện pháp xử lý, chế tài xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.