Chính trị - Xã hội

Giao lưu trực tuyến về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo

Song Nguyên
ANTĐ - Buổi Giao lưu trực tuyến tập trung vào những vấn đề về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo do Thanh tra Chính phủ tổ chức, sẽ diễn ra từ 8h30 ngày 27-12 thông qua Trang thông tin điện tử Thanhtravietnam.vn
Giao lưu trực tuyến về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo ảnh 1
Ảnh minh họa


Thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án hợp phần “Tăng cường năng lực tổng thể của Thanh tra Chính phủ đến năm 2014” trong khuôn khổ Chương trình Poscis đã được phê duyệt, Tạp chí Thanh tra sẽ tổ chức Giao lưu trực tuyến với cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra cũng như toàn thể nhân dân về pháp luật khiếu nại, tố cáo. Đây được xem như một diễn đàn để thanh tra các tỉnh, thành phố cùng nhau thảo luận, trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Nội dung của buổi giao lưu trực tuyến tập trung vào những vấn đề về khiếu nại và giải quyết khiếu nại như: các trường hợp đơn khiếu nại không được thụ lý, giải quyết; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại; vấn đề đình chỉ việc giải quyết khiếu nại; việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại. Những vấn đề về tố cáo và giải quyết tố cáo như: có xem xét tố cáo nặc danh, mạo danh; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo; việc công khai kết quả giải quyết tố cáo. Câu hỏi gửi về ban tổ chức thông qua trang thông tin điện tử Thanhtravietnam.vn.

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012. Ngay sau khi Luật  Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực, cùng với các Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được xây dựng và ban hành, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được hình thành thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC