Kinh doanh

Gia hạn miễn, giảm 29 khoản phí, lệ phí đến hết tháng 6-2021

Hà Loan
ANTD.VN -  Theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50 – 100%.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành 21 Thông tư giảm phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, điều chỉnh giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí với thời hạn giảm kéo dài hết ngày 31/12/2020.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, làm suy giảm dòng vốn đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Điều kiện kinh tế - xã hội trong nước hiện còn nhiều khó khăn, một số lĩnh vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như: du lịch, hàng không...

Gia hạn miễn, giảm 29 khoản phí, lệ phí đến hết tháng 6-2021 ảnh 1

29 loại phí, lệ phí sẽ tiếp tục được gia hạn giảm đến hết tháng 6/2020

Do đó, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ Tài chính đã xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương gia hạn đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 tại 21 Thông tư này. được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30/6/2021.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/12, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

OK Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 29 loại phí, lệ phí này tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50 – 100%.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc.

Chi tiết các loại phí được giảm tại đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC