Kinh doanh

55% doanh nghiệp FDI tại Việt Nam báo lỗ

Hà Loan
ANTD.VN - Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng về kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI), đến cuối năm 2019, có 25.054 doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, cớ tới 12.455 doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ, tương đương 55%.

Nhiều DN lỗ lũy kế nhiều năm

Bộ Tài chính cho biết, trong tổng số 25.0 54 DN FDI, chỉ có 22.603 DN có dữ liệu báo cáo tài chính đầy đủ để phân tích. Theo đó, doanh thu năm 2019 của các DN FDI này đạt hơn 7,1 triệu tỉ đồng, tăng hơn 720.000 tỉ đồng so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế tương đương đạt trên 387.000 tỉ đồng, tăng 8,2% so với 2018; lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 324.500 tỉ đồng, tăng 6,4%.

Đáng nói, trong số này, chỉ có 9.494 DN báo lãi, chiếm tỉ lệ 45% số DN có báo cáo và tăng 18% số doanh nghiệp có lãi so với năm 2018, trị giá lãi hơn 518.500 tỉ đồng.

Trong khi đó, có tới 12.455 DN có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ trong năm 2019, chiếm tỷ lệ 55% số DN có báo cáo, trị giá lỗ 131.445 tỉ đồng. Tổng tài sản các DN báo lỗ đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, trong khi doanh thu đạt gần 846.900 tỷ đồng.

Trong đó, phải kể đến Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh). Tổng tài sản của DN này đạt khoảng 286.800 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 100.800 tỉ đồng, lỗ lũy kế đến hết năm 2019 khoảng 25.380 tỉ đồng.

Trong năm 2019, doanh thu sản xuất kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài chính của Formosa Hà Tĩnh đạt khoảng 72.000 tỉ đồng, số lỗ trong năm hơn 11.500 tỉ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm 2018. Số tiền nộp ngân sách năm 2019 của Formosa Hà Tĩnh là 51,6 tỉ đồng.

Theo Bộ Tài chính, một số nhóm ngành trong 2 năm liền số liệu tổng hợp là lỗ trước vào sau thuế bao gồm: Sản suất sắt, thép và kim loại khác (do giá thép có xu hướng giảm); Dầu khí, xăng dầu, nhiên liệu khói và sản phẩm hóa dầu (do giá dầu thô trung bình năm 2019 giảm so với 2018) và nhóm ngành Viễn thông, phần mềm.

55% doanh nghiệp FDI tại Việt Nam báo lỗ ảnh 1

Formosa Hà Tĩnh lỗ tới 11.500 tỷ đồng trong năm 2019

Về DN FDI lỗ lũy kế nhiều năm trên báo cáo tài chính, Bộ Tài chính cho biết đến hết năm 2019 có 14.822 DN FDI có lỗ lũy kế, chiếm 66% DN báo cáo; tổng giá trị lỗ lũy kế của các DN FDI trên báo cáo tài chính khoảng 520.700 tỉ đồng, bằng 41% vốn đầu tư chủ sở hữu (tăng 26% về số lượng DN và tăng 23,1% về giá trị lỗ lũy kế so với 2018).

Cùng với đó, số DN lỗi mất vốn trong năm 2019 là 3.545 DN, chiếm 15,7% tổng số DN có báo cáo và tăng 24,2% cùng kỳ năm trước.

Đóng góp ngân sách chưa tương xứng ưu đãi

Về tình hình nộp ngân sách nhà nước (NSNN), theo số liệu của Tổng cục Thuế, năm 2019, số thu về các sắc thuế nội địa (không kể dầu thô) của khu vực DN FDI là 210.234 tỉ đồng, tawgn 12,8% so với năm 2018. Tốc độ tăng về số nộp NSNN của khu vực này cao hơn so với 2 năm trước liền kề, gần bằng mức tăng của năm 2016 so với 2015.

Theo Bộ Tài chính, tốc độ tăng về số nộp NSNN năm 2019 so với 2018 cao hơn so với tốc độ tăng về doanh thu (11,2%) và tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế (8,2%) là một tín hiệu tích cực khi so sánh đóng góp của DN có vốn đầu tư nước ngoài và NSNN với năng lực hoạt động của các DN này.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế của các DN FDI. Trong đó, ngoài một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có hiệu quả kinh tế cao, đóng góp ngân sách tốt, tạo nhiều việc làm với thu nhập ổn định thì vẫn tồn tại nhiều dự án đầu tư có hiệu quả chưa cao, mức độ đóng góp NSNN thấp.

Hiện tượng chuyển giá trốn thuế còn diễn ra ở một số DN. DN luôn báo lỗ, thậm chí lỗ liên tục nhiều năm nhưng vẫn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, doanh thu các năm đều tăng gây thất thoát, thiệt hại cho NSNN.

Qua phân tích tình hình tài chính của một số DN lớn trong một số nhóm ngành cho thấy hiệu quả và mức độ đóng góp vào NSNN là khác nhau.

Trong đó, đối với 2 DN lớn trong nhóm ngành “Sản xuất sắt thép và kim loại khác” là Formosa Hà Tĩnh và Công ty CP Thép Posco Yamoto Vina cho thấy, mặc dù trong 2 năm liền tình hình tài chính bị tác động do giá sắt, thép toàn cầu trong xu hướng giảm, tổng doanh thu của 2 DN này vẫn tăng (từ 77.456 tỉ đồng lên 82.741 tỉ đồng), nhưng nộp NSNN lại giảm từ 101 tỉ đồng xuống 92,6 tỷ đồng.

Qua đó, Bộ Tài chính cho rằng, đóng góp vào NSNN của những DN này chưa tương xứng với những ưu đãi về đất đai, thuế…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC