Chính trị - Xã hội

Ghi lòng tạc dạ Sáu điều Bác Hồ dạy, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Đức Minh
ANTD.VN - Sáng 3-8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Đảng, Bác Hồ và Nhân dân với Công an nhân dân”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Công an một số địa phương, các Học viện, nhà trường trong CAND; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Nội chính Trung ương; các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận trong và ngoài CAND.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm đã đi qua, có thể thấy tất cả những chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều xuất phát từ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quan tâm, chỉ dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, tin tưởng, che chở, giúp đỡ của nhân dân... 

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, đối với lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm đặc biệt và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, cụ thể, tiêu biểu là Sáu lời dạy của Người đối với lực lượng CAND. Mỗi thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND đều ghi lòng, tạc dạ Sáu lời dạy của Bác, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hành động, đồng lòng, dốc sức vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Nhấn mạnh, trong chuỗi các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Hội thảo khoa học “Đảng, Bác Hồ và Nhân dân với CAND” là hoạt động khoa học, hình thức sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, khẳng định vai trò và vị trí của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đối với CAND, niềm tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND trong suốt chiều dài 75 năm lịch sử, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an chỉ rõ từ đó, tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Ghi lòng tạc dạ Sáu điều Bác Hồ dạy, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân ảnh 2

Các đại biểu dự hội thảo 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, luận giải làm sâu sắc hơn những nội dung như xác định, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với CAND; khẳng định đó chính là nhân tố quyết định tới thắng lợi trong công tác, chiến đấu của CAND Việt Nam. Phân tích, làm rõ giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, cốt lõi là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, về tư cách người Công an cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng trong CAND và xây dựng lực lượng CAND hiện nay. Từ quan điểm xuyên suốt của Đảng về vị trí, vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng, khẳng định sâu sắc, toàn diện hơn vị trí, vai trò to lớn của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND. 

Các đại biểu cũng phân tích, đánh giá những chiến công, thành tích và đóng góp của lực lượng CAND đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò, trách nhiệm của CAND trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình mới.

Ghi lòng tạc dạ Sáu điều Bác Hồ dạy, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân ảnh 3

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới lực lượng CAND cần đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia; trật tự, an toàn xã hội. Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, nhất là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của CAND; phát huy sức mạnh của nhân dân, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, dựa vào nhân dân để làm việc và xây dựng lực lượng...

Sau Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Học viện Chính trị CAND khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu, để báo cáo với Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vận dụng, triển khai cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC