Chính trị - Xã hội

Dự án FDI từ 100 triệu USD trở lên phải báo cáo tiến độ

THANH HOÀN
ANTĐ - Đó là đề nghị của Bộ KH-ĐT tại Công văn số 4158/BKHĐT-ĐTNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Cụ thể, năm 2013, Bộ KH-ĐT phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu USD trở lên hoặc diện tích đất sử dụng từ 50ha trở lên, gồm cả các dự án ngoài và trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải báo cáo tiến độ thực hiện. Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề như: Tình hình sử dụng đất và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; việc góp vốn của các chủ đầu tư; tình hình huy động vốn; việc thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương cho phép đầu tư; việc thực hiện các cam kết về tiến độ triển khai dự án; tình hình chấp hành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (các loại thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất...); tình hình sử dụng lao động và chấp hành Luật Lao động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC