Chính trị - Xã hội

Đồng lòng đưa đất nước đi lên

Đỗ Nguyễn
ANTĐ - Hôm qua 20-2, Lễ hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” đã tưng bừng diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội. Lễ hội có sự tham gia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đông đảo các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, các nghệ nhân của 19 dân tộc anh em. “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” được tổ chức không chỉ tôn vinh nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống mà còn là dịp giao lưu, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội ghi dấu với Lễ hạ Nêu - nghi thức truyền thống tốt đẹp báo hiệu thời điểm kết thúc những ngày vui Tết, bắt đầu bước vào một năm lao động, sản xuất mới. Phát biểu trong Lễ hạ Nêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Nghi thức truyền thống này được tái hiện, biểu thị quyết tâm của chúng ta, đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước đi lên, khẳng định vị thế của Việt Nam, bản sắc của văn hoá Việt Nam”. Nhân dịp này Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề  nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng đồng bào các dân tộc trong cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC