Chính trị - Xã hội

Đình bản tạm thời Tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng

Theo TTXVN
ANTĐ - Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng thuộc Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trong thời gian 3 tháng. 

Tạp chí này bị đình bản vì đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích và vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí. 

Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC