Chính trị - Xã hội

Quy hoạch báo chí:

Đề xuất Thủ tướng xem xét yếu tố đặc thù của báo chí Hà Nội, TP.HCM

ANTĐ - Trả lời câu hỏi “việc thực hiện quy hoạch báo chí cũng như định hướng của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 có mâu thuẫn với quy định của Luật Báo chí (sửa đổi) không?”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ TT-TT đã phổ biến nội dung cơ bản của định hướng Quy hoạch cho các đối tượng có liên quan; làm việc với một số bộ, ngành, địa phương là chủ quản cơ quan báo chí có ấn phẩm thuộc đối tượng quy hoạch.

Cơ bản các cơ quan, đơn vị đều đã chuẩn bị phương án quy hoạch, tuy nhiên, đa số xin cơ chế đặc thù để phát huy giá trị tích cực của các ấn phẩm báo chí hiện có trong công tác tuyên truyền. 

Bộ TT-TT cũng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, tính đến yếu tố đặc thù của báo chí Hà Nội, TP. HCM và một số cơ quan chủ quản báo chí có nhiều ấn phẩm đang hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Các nội dung định hướng trong Quy hoạch báo chí không có gì mâu thuẫn với dự thảo Luật Báo chí sửa đổi. Luật Báo chí sửa đổi được ban hành trong thời gian tới sẽ là căn cứ pháp lý để triển khai các nội dung đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thông qua, được nêu trong đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. 

Theo TTXVN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC