Đề xuất nhiều giải pháp, chính sách đặc thù, vượt trội khi sửa đổi Luật Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21-11, Bộ Tư pháp và UBND TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Thủ đô. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị.
Đề xuất nhiều giải pháp, chính sách đặc thù, vượt trội khi sửa đổi Luật Thủ đô ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị

Chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, sau 10 năm thi hành Luật Thủ đô, các bộ, ngành, nhất là TP Hà Nội đã dành sự quan tâm đặc biệt, tích cực, chủ động triển khai đồng bộ; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các chủ thể trong tổ chức thi hành để sớm đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống.

Việc thực hiện các chính sách đặc thù theo quy định của Luật Thủ đô bước đầu đã giúp cho TP thiết lập đồng bộ các công cụ pháp lý cho việc xây dựng, quản lý quy hoạch nhằm thực hiện thống nhất theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hệ thống giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật của Thủ đô đã có những bước phát triển vượt bậc; cảnh quan kiến trúc hai bên đường trên một số tuyến phố thực hiện thí điểm đã được chỉnh trang sạch đẹp; nhiều dự án khu đô thị mới mọc lên mang tầm vóc của một đô thị hiện đại đang dần hiện hữu; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng phong phú...

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc thi hành Luật Thủ đô và thực hiện một số chính sách đặc thù của Luật trên địa bàn TP vẫn còn những hạn chế. Trong đó, quy mô và tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; chưa phát huy hết thế mạnh về vốn, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao…

Một trong những nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế là do một số quy định của Luật Thủ đô chưa cụ thể, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Hà Nội đề xuất 9 chính sách khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), đây là những nội dung mới, hướng đến việc phân quyền, phân cấp mạnh mẽ trên các lĩnh vực; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp chính sách đặc thù, vượt trội, phù hợp với tình hình thực tiễn, định hướng phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới.

“TP Hà Nội mong rằng, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp và các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, củng cố toàn diện các chính sách và việc đánh giá tác động của chính sách, giúp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giúp cho việc trình Chính phủ, Quốc hội thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Luật và quá trình soạn thảo Luật Thủ đô được thuận lợi, đảm bảo tiến độ” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận của Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Bắc Giang; đồng thời, trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả thi hành Luật cũng như các định hướng, kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành Luật Thủ đô trong thời gian tới.

Hà Nội đề xuất 9 chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi):

9 chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) Hà Nội đề xuất bao gồm: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô.

Nâng cao năng lực tài chính - ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô; Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô. Chính sách 5: Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; Phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô.

Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; Phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững.

Liên kết, phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.

Đề xuất nhiều giải pháp, chính sách đặc thù, vượt trội khi sửa đổi Luật Thủ đô ảnh 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Mở rộng quyền gắn với trách nhiệm các bộ, ngành

Trước yêu cầu về xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Bộ Chính trị đã đề ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị cần tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc, hiệu quả Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đánh giá về thi hành Luật Thủ đô cần thực chất hơn nữa và xác định rõ hơn vai trò địa chính trị quan trọng của Thủ đô; cần đánh giá việc thực hiện một số nghị quyết thí điểm mà Quốc hội đã cho phép thực hiện; đồng thời khi nói đến mở rộng quyền cần gắn hơn với trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành và đặc biệt là các cơ quan chính quyền Thủ đô trong việc thực hiện các chính sách.

Đồng tình với 9 định hướng chính sách lớn mà thành phố Hà Nội đề xuất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc, hiệu quả Luật Thủ đô. UBND thành phố Hà Nội, các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới theo mục tiêu mà Nghị quyết 15-NQ/TW đã đề ra.

“Sau hội nghị hôm nay chúng ta hoàn thành, làm thủ tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 1/3/2023, đưa vào chương trình năm 2024. Sau đó trình Quốc hội đưa ý kiến vào tháng 10/2023 và đưa vào kỳ họp tháng 5/2024”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận của các cơ quan trong hệ thống chính trị; cố gắng sớm có một Luật Thủ đô mới, góp phần cho phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"…

Đề xuất nhiều giải pháp, chính sách đặc thù, vượt trội khi sửa đổi Luật Thủ đô ảnh 3

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Thủ đô


Những con số biết nói

Trong những năm qua, kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá, đóng góp tích cực trong tăng trưởng chung của cả nước. GRDP bình quân 2016-2020 tăng 6,73 %, mặc dù không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid - 19, nhưng cũng cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước đạt 5,99%, TP Hồ Chí Minh đạt 6,44%).

Quy mô nền kinh tế được mở rộng, GRDP năm 2020 đạt 1,02 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 5.325 USD, gấp 1,92 lần so với cả nước.

Bình quân trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu NSNN, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước, ngày càng xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước...

Năng suất lao động năm 2020 đạt 252,3 triệu đồng/lao động (giá hiện hành), gấp 2,29 lần bình quân cả nước (110,4 triệu đồng/người).

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 1,716 triệu tỷ đồng, gấp 1,6 giai đoạn trước. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách với trên 2.850 dự án, vốn đăng ký 1,6 triệu tỷ đồng. Thu ngân sách giai đoạn 2016 -2020 đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,1%/năm, gấp 1,64 lần giai đoạn 2011-2015.

Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được thực hiện đồng bộ. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) năm 2018, 2019 giữ vững vị trí 02/63 tỉnh, thành phố (tăng 7 bậc so với năm 2015), năm 2020 ở vị trí 08/63, năm 2021 ở vị trí 10/63.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 15 bậc từ vị trí thứ 24 năm 2015 lên vị trí thứ 09/63 năm 2019, giữ vị trí năm 2020 và vị trí thứ 10/63 năm 2021.