Chính trị - Xã hội

Đề xuất​ Chính phủ khóa mới gồm 27 thành viên

Duy Tiến
ANTĐ - Sáng nay, 27-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Theo tờ trình, cơ cấu số lượng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV gồm 27 người, vẫn giữ ổn định như khóa XIII gồm: Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 22 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Trong 5 Phó Thủ tướng Chính phủ có 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Với các Phó Thủ tướng, dự kiến phân công theo dõi các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; khoa giáo văn xã; nội chính; đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định số lượng thành viên Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định số lượng thành viên Chính phủ

Thẩm tra tờ trình cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đồng ý với tờ trình của Thủ tướng về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 27 thành viên. Theo báo cáo thẩm tra, cơ cấu chính phủ như tờ trình đã kế thừa từ các nhiệm kỳ chính phủ trước đây, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của chính phủ vừa được QH thông qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, có một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật đề nghị nên có 1 Phó Thủ tướng phụ trách nông nghiệp, về lâu dài nên có thành viên Chính phủ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ không kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo chương trình kỳ họp, chiều nay 27-7, QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC