Đề nghị VietinBank, BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) biểu quyết chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia vào ngân sách. 

Theo Bộ Tài chính, việc các ngân hàng không thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ gây ảnh hưởng tới thu ngân sách Nhà nước. Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, 2 ngân hàng này đều cam kết sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt nhưng sau đó BIDV cho biết sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu còn VietinBank cho biết sẽ không chia cổ tức. Các quyết định về cổ tức nêu trên đều đã được cổ đông của 2 ngân hàng thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra hồi tháng 4.