Kinh doanh

Đề nghị làm rõ giá bán lẻ xăng dầu tại các vùng xa

Hà Linh
ANTD.VN -  Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng quy định việc quyết định giá bán lẻ xăng dầu tại các vùng xa theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương là chưa phù hợp, cần được làm rõ.
Đề nghị làm rõ giá bán lẻ xăng dầu tại các vùng xa ảnh 1

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đề nghị làm rõ việc quyết định giá bán xăng dầu vùng cao

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam vừa có công văn số 423 đề nghị Bộ Công Thương làm rõ vấn đề về giá bán lẻ xăng dầu tại địa bàn vùng xa.

Công văn này được gửi đi trong bối cảnh Hiệp hội nhận được đơn đề nghị của thương nhân phân phối xăng dầu các tỉnh phía Bắc về việc “Xin được thực hiện giá bán xăng dầu vùng 2 ở những địa bàn miền núi xa cảng, xa kho xăng dầu”.

Theo đó, một số thương nhân phân phối xăng dầu bức xúc vì bị "đối xử" bất bình đẳng với các thương nhân đầu mối trong kinh doanh xăng dầu...

Khoản 27, Điều 1, Nghị định 95 quy định: “Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm”.

Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, quy định này còn có điểm chưa phù hợp, ở chỗ bản chất của điều khoản này là quy định về trách nhiệm và thẩm quyền, cũng như những nguyên tắc xác định giá bán lẻ của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với những địa bàn vùng xa.

Trên cơ sở mức giá đó, thương nhân phân phối lấy hàng của thương nhân đầu mối sẽ quyết định giá bán buôn, bán lẻ thuộc hệ thống của mình tại địa bàn đó, nhưng không được vượt quá mức giá do thương nhân đầu mối quy định.

Tuy nhiên, văn bản 2660 lại chỉ đề cập đến trách nhiệm và thẩm quyền quyết định giá của thương nhân đầu mối, mà không đề cập tới thẩm quyền cũng như trách nhiệm quyết định giá bán của các thương nhân phân phối xăng dầu.

Thương nhân phân phối xăng dầu lại cho rằng, hệ thống vận hành của họ và thương nhân đầu mối đều giống nhau. Cùng có chuỗi các hàng và đại lý trực thuộc và họ đều có những địa bàn thuộc vùng 2 theo quy định, nhưng “bên được hưởng, bên không”.

Vì vậy, các cơ quan quản lý nhà nước như Quản lý thị trường, Sở Công thương cho rằng “chỉ có thương nhân đầu mối mới được bán giá vùng xa còn các thương nhân phân phối thì không được bán, gây tâm lý bất an và xáo trộn hệ thống xăng dầu tại một số địa phương”.

Trước thực tế đó, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương có văn bản làm rõ thêm về trách nhiệm và quyền thực thi mức giá bán lẻ xăng dầu tại các địa bàn vùng xa của các thương nhân phân phối xăng dầu.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC