Chính trị - Xã hội

Đã cấp 41,6 triệu “sổ đỏ” trong năm 2014

Hùng Anh

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2014, cả nước đã cấp được 41,6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 23 triệu ha, đạt 94,8% diện tích các loại đất đang sử dụng phải cấp giấy chứng nhận và đạt 96,7% tổng số trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp “sổ đỏ”. 

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng trong năm 2014, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được triển khai tại 447/7.907 xã, phường, thị trấn. Trong đó, đã có 231 số xã, phường, thị trấn hoàn thành và được tích hợp. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC