Chính trị - Xã hội

"Cộng đồng ASEAN và Chương trình hành động của Việt Nam"

Tạ Toàn
ANTĐ - Đó là chủ đề hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức sáng 11-12 tại Hà Nội. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng: “Nhận thức về Cộng đồng ASEAN của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân còn hạn chế là một trong những thách thức lớn Việt Nam cần vượt qua để tận dụng tối đa cơ hội cũng như hóa giải thách thức trong tiến trình tham gia Cộng đồng ASEAN trong thời gian tới”. Bên cạnh đó, so với các nước ASEAN-6, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam còn nhỏ về quy mô, lạc hậu về công nghệ; doanh nhân, doanh nghiệp cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cạnh tranh quốc tế.

150 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, giới học giả, các nhà nghiên cứu, đã tham gia hội thảo. Các đại biểu tập trung trao đổi ý kiến về các nội dung, kế hoạch, những công việc cần thực hiện để xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời gian tới cũng như những công việc cụ thể của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng, qua đó thể hiện sự chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC