Chính trị - Xã hội

Chưa xem xét tăng học phí tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội

An Nhiên
ANTD.VN - Dự thảo nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023 không còn nằm trong nội dung xem xét của kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội.
Chưa xem xét tăng học phí tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội ảnh 1

Hôm nay (6-7), kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, bước sang ngày làm việc thứ 2, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố.

Tiếp đó, HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến về các nghị quyết: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố (trong đó có nội dung thông qua việc sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương sử dụng từ nguồn vay vốn ODA, vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài cho dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội); phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

HĐND TP cũng sẽ xem xét, cho ý kiến vào các nghị quyết: Về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố; điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội; sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020;

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi (gồm 4 nội dung): Nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội;

Nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Mức chi tiền thưởng đối với giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các giải thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp khu vực và toàn quốc; quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Cuối ngày làm việc, HĐND TP xem xét cho ý kiến và biểu quyết các nghị quyết: Quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 1-8-2016 của HĐND TP về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Liên quan đến mức thu học phí trên địa bàn, trước đó, dự kiến tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, lãnh đạo thành phố đã có chủ trương, yêu cầu tiếp tục rà soát, xem xét xây dựng dự thảo Nghị quyết về mức thu học phí theo lộ trình, nhưng hợp lý và có mức hỗ trợ cần thiết trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn.

Dự kiến trước năm học mới (khoảng tháng 9), HĐND TP sẽ tổ chức kỳ họp, trong đó có thể bàn nội dung liên quan đến học phí. Tại kỳ họp thứ 7 này, dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí với trường mầm non, phổ thông công lập, năm học 2022-2023 không còn trong nội dung xem xét của HĐND TP.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC