Chính trị - Xã hội

Chưa nhận thức rõ vai trò của công nghệ thông tin

Hạ Quỳnh
ANTĐ - Dù được xem là nền tảng để phát triển hạ tầng, cải tiến và cải thiện sản xuất song nhiều ý kiến cho rằng, việc ứng dụng CNTT đến thời điểm này vẫn gặp nhiều trở ngại. 

Phát biểu tại diễn đàn cấp cao CNTT và truyền thông 2012 đang diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định, CNTT làm tăng năng suất, chất lượng các ngành kinh tế, là công cụ thực hiện Chính phủ điện tử, cải cách hành chính. Trong thời gian qua, CNTT đã đem lại nhiều thành quả, là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Năm 2011, giá trị ngành này đem lại chiếm 17% tổng sản phẩm nội địa...

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) Trương Đình Tuyển cho rằng, chính khả năng số hóa, kết nối, tích hợp của công nghệ đã làm thay đổi cách thức sản xuất và phương thức quản lý, tạo ra một thời đại kinh tế tri thức. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT hiện còn gặp một số khó khăn. Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chưa khai thác hết sức mạnh và khả năng của công nghệ trong việc giải quyết bài toán quản lý và phát triển. Việc ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa... còn hạn chế. Do vậy, ông Trương Đình Tuyển cho rằng cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về vai trò của CNTT. Bên cạnh đó, cần khuyến nghị với Đảng, Nhà nước các cơ chế chính sách phát triển ứng dụng công nghệ; Đề xuất những nội dung cốt lõi để phát triển hạ tầng công nghệ; Lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết bài toán phát triển.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC