Quận Hoàng Mai, Hà Nội:

Chú trọng quan tâm, nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-4, Quận ủy Hoàng Mai (Hà Nội) tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TƯ ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị thể hiện: Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TƯ, công tác phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn quận Hoàng Mai đã có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng. Số người tham gia BHYT tăng nhanh: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT năm 2009 mới đạt 77,8%, đến năm 2023 đã đạt 94,1%.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Mạng lưới y tế trên địa bàn quận (gồm 1 Trung tâm y tế, 2 phòng khám đa khoa và 14 trạm y tế phường) được đầu tư trang thiết bị và nhân lực có khả năng thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT; kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận thường xuyên phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tổ chức khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT, thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TƯ, kết quả nổi bật là công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Bình quân hằng năm có trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa. Từ năm 2014 đến nay, quận đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 31 thiết chế văn hóa, thể thao với kinh phí trên 421 tỷ đồng từ nguồn ngân sách quận, nâng tổng số tổ dân phố có nhà hội họp là 298/399 (đạt 74,6%)...

Các tập thể nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TƯ.Các cá nhân nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ.

Các tập thể nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TƯ.Các cá nhân nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Xuân Phong đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 38-CT/TƯ và Nghị quyết số 33-NQ/TƯ.

Các địa phương, đơn vị lấy kết quả thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng này làm tiêu chuẩn phân loại thi đua về công tác Đảng và công tác chuyên môn của tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong lưu ý, chú trọng đầu tư các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện tốt mục tiêu đẩy mạnh công tác BHYT và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Ban tổ chức khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TƯ và 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ…