Chính trị - Xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Kiểm soát chặt đầu tư công tạo đột phá đầu tư hạ tầng giao thông

Phú Khánh
ANTD.VN - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặc biệt lưu ý Sở Tài chính trong năm 2017 đó là kiểm soát chặt chẽ đầu tư công, tiết kiệm chi để tạo đột phá trong việc đầu tư, đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, tạo nguồn lực phát triển lâu dài...
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (bên trái) trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (bên trái) trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Sáng 20-1, Sở Tài chính TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự hội nghị.

Tiết giảm chi tiêu, đầu tư phát triển

Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải cho biết, năm 2016 Sở Tài chính đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2016 vượt dự toán; các nguồn thu ngày càng được quản lý đầy đủ và chặt chẽ hơn.

Sở cũng tham mưu UBND Thành phố cơ cấu lại các khoản chi NSNN, tiếp tục giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong điều hành ngân sách từ 55,5% giảm xuống còn 52,4% trong tổng chi ngân sách, tạo thêm nguồn lực đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã hoàn thành toàn bộ việc rà soát quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đối với 9 lĩnh vực, đã được UBND Thành phố quyết định phê duyệt ban hành đối với 4 lĩnh vực: Thoát nước, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, cây xanh; giảm 120 quy trình, 111 định mức, 517 đơn giá không cần thiết, tiết giảm kinh phí để giành nguồn cho đầu tư phát triển.

Sở Tài chính cũng đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị, ban quản lý dự án; ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quyết định hình thức quản lý số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, tổ chức; tham mưu trình UBND Thành phố thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại 8 đơn vị; với mức khoán này đã đáp ứng được nhiệm vụ Thành phố giao đảm bảo kinh phí tiết kiệm hiệu quả nguồn lực.

Đặc biệt, Sở Tài chính đã đề xuất xử lý dứt điểm tồn tại trong cổ phần hóa 7 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố do những vướng mắc kéo dài nhiều năm, rất phức tạp. Qua việc từng bước xử lý dứt điểm những tồn tại trong công tác cổ phần hóa đã góp phần lành mạnh tình hình tài chính doanh nghiệp, hoàn thành công tác cổ phần hóa, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Biểu dương những thành tích nổi bật của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh thêm, Sở đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, rà soát lại các nhiệm vụ chi; rà soát lại các đơn giá trong lĩnh vực công ích, tiết kiệm được xấp xỉ 1.800 tỷ đồng. Chủ tịch UBND TP cho biết thêm, các doanh nghiệp công ích sẽ được "đẩy ra" thị trường để cạnh tranh, không để cứ bám vào ngân sách, trì trệ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, quan trong nhất thành phố đã hình thành nền móng quan trọng là cơ chế quản lý tài chính chặt chẽ, khi mục tiêu thành phố đặt ra là giảm chi thường xuyên hàng năm ở mức 52%...Chủ tịch UBND TP cũng đánh giá cao công tác tham mưu đề xuất của Sở Tài chính để tạo cơ chế mới trong lĩnh vực bồi thường tái định cư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng...

“Ngân sách được điều hành chủ động, chặt chẽ, linh hoạt. Năm 2016, Thành phố không phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô theo kế hoạch đầu năm (đã cân đối trong kế hoạch 2.000 tỷ đồng và dự kiến phát hành bổ sung kế hoạch 2.000 tỷ đồng) nhưng vẫn đảm bảo nguồn lực cân đối cho các dự án, nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, góp phần sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả“, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Đảm bảo tiến độ cổ phần hoá 

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, năm 2017, dự báo nền kinh tế có sự phục hồi nhưng còn những khó khăn, dự toán thu Ngân sách nhà nước Chính phủ giao tăng 21% so với dự toán năm 2016; tỉ lệ điều tiết một số khoản thu ngân sách chủ yếu của Thành phố với Trung ương giảm từ 42% xuống còn 35% trong khi nhu cầu vốn đầu tư của Thành phố rất lớn, đặc biệt là vốn cho các dự án trọng điểm... trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, Sở Tài chính thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, tài sản nhà nước, cổ phần hóa; tiếp tục rà soát, giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm chi tiêu thường xuyên; rà soát lại quỹ nhà chuyên dùng để đưa ra đấu giá công khai minh bạch, tạo nguồn thu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Sở Tài chính cần tập trung tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa, tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp để tạo nguồn lực đầu tư các dự án giao thông trọng điểm của Thành phố; đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước..."Làm sao để đạt giá trị cao nhất, đúng thời điểm nhất. Từ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đến vị trí các cơ quan...để tạo nguồn thu lớn nhất cho thành phố", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Để tạo đột phá trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông, ông yêu cầu Sở Tài chính thành lập các tổ chuyên gia, cùng với Ban Cán sự Đảng UBND TP nghiên cứu các cách làm mới từ phương thức đầu tư, mua sắm thiết bị sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó sở cũng cần phối hợp chặt chẽ với Sở KH&ĐT quản lý chặt chẽ hiệu quả các dự án đầu tư công trên địa bàn. "Hàng năm chúng ta đầu tư phát triển rất lớn, nếu mỗi năm tiết kiệm được chỉ 2,3% là một số tiền lớn, để tái đầu tư", Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý, Sở Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát cơ chế chính sách trong đầu tư công trên quan điểm là nhà nước chỉ làm những việc doanh nghiệp không làm được...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC