Chính trị - Xã hội

Chủ tịch Quốc hội giao 4 nhiệm vụ cho tân Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh

Duy Tiến
ANTD.VN - Trao Nghị quyết của Quốc hội cho tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng giao 4 nhiệm vụ quan trọng mà Quốc hội mong muốn Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới...
Chủ tịch Quốc hội giao 4 nhiệm vụ cho tân Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Quốc hội cho đồng chí Trần Sỹ Thanh

Ngày 12-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và bàn giao công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh cũng đọc quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh được Quốc hội bầu với số phiếu cao.

Giao nhiệm vụ cho tân Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến 4 nhiệm vụ mà Quốc hội mong muốn Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đó là, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ là cơ quan kiểm toán trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công; hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công; đồng thời hỗ trợ tích cực cho Quốc hội trong công tác giám sát tối cao, góp phần quan trọng cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chuẩn mực, quy trình về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; đa dạng hóa các hình thức công khai kết quả kiểm toán; chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm toán.

Nhiệm vụ quan trọng thứ 4 là kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán có phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm, kỷ cương, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

“Đối với kiểm toán, phải công minh, chính trực, khách quan, độc lập, vô tư, công bằng, và phải cẩn thận, siêng năng về nghề nghiệp cao hơn mức độ tối thiểu cần thiết để có thể hoàn thành được trọng trách, nhiệm vụ được giao” – đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Nhận nhiệm vụ mới, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, nhanh chóng tiếp cận với công việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC