Chính trị - Xã hội

Chồng chéo trong chi chế độ cho cán bộ vùng khó khăn

Tiến Hưng
ANTD.VN - Ngày 13-1, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về “Tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” theo Nghị định số 116 năm 2010 của Chính phủ.

Nghị định 116 /2010/NĐ-CP đã quy định 7 chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đến nay, đã có rất nhiều cán bộ được hưởng chế độ với tổng kinh phí thực hiện chính sách này giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát vừa được Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thực hiện, trong quá trình thực hiện Nghị định 116 nảy sinh nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế như có tình trạng chi trả mỗi nơi mỗi khác, một số xã không thuộc khu vực đặc biệt khó khăn cũng được thụ hưởng, đặc biệt có một số địa bàn chi sai đối tượng đã được xác định…

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, hiện có tới 3 văn bản của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, Bộ đề nghị Chính phủ tổng kết và chỉ ban hành một Nghị định mới thay thế theo hướng thống nhất chính sách. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị có tổng kết nghiêm túc về việc thực hiện các Nghị định liên quan tới chính sách ưu đãi ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, có chế tài cụ thể để xử lý sai phạm trong thực hiện chính sách này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC