Chấp thuận MDB sáp nhập vào MaritimeBank

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận về nguyên tắc việc Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MaritimeBank) theo Đề án sáp nhập đã được 2 ngân hàng trình.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của MaritimeBank và MDB, kế hoạch sáp nhập MDB vào MaritimeBank cũng đã được cổ đông của cả 2 ngân hàng thông qua. Sau sáp nhập, ngân hàng có vốn điều lệ gần 11.800 tỷ đồng với tổng tài sản khoảng 113.000 tỷ đồng. Theo báo cáo kiểm toán, giá trị sổ sách của MaritimeBank là 11.000 đồng một cổ phiếu, của MDB là 10.500 đồng.