Đời sống

Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ trên Hồ Tây

Hải Dương
ANTD.VN - UBND TP vừa có thông báo truyền đạt Kết luận của Chủ tịch UBND TP về nạo vét, cải tạo môi trường nước Hồ Tây.

Theo đó, để phục vụ công tác nạo vét, cải tạo môi trường nước Hồ Tây, UBND TP giao UBND quận Tây Hồ, căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý Hồ Tây.

Đồng thời, xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết; Xây dựng Kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện này khỏi Hồ Tây; tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi trên Hồ Tây (thực hiện các công việc trong quý I/2017).

UBND TP yêu cầu khẩn trương chấp dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí trên Hồ Tây

UBND TP yêu cầu khẩn trương chấp dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí trên Hồ Tây

Sở Văn hóa và Thể thao tìm đối tác để thực hiện việc duy tu, duy trì, quản lý, vận hành Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao Hồ Tây, căn cứ quy định của pháp luật, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Tây Hồ, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lập Dự án hút bùn, cải tạo cảnh quan, xử lý ô nhiễm nước, làm cột nước, xây dựng hệ thống quan trắc môi trường. Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án tiếp nước làm sạch Hồ Tây, báo cáo UBND TP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng UBND TP nghiên cứu, đề xuất dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự án tiếp nước làm sạch Hồ Tây theo hướng xác định đây là dự án cấp bách, phải chỉ định thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng đề xuất, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định đối với đề xuất dự án của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền về xử lý nước thải Hồ Tây.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xây dựng Đề án làm sạch nước Hồ Tây trong đó có việc sử dụng chế phẩm Red Oxy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC