Chính trị - Xã hội

CATP Hà Nội khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, tập huấn về an toàn thông tin

Thùy An
ANTĐ - Sáng 9/12, Công an Thành phố Hà Nội đã khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật trong Công an Thành phố. Tới dự có Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.
Khóa bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ chiến sỹ những kiến thức cơ bản về an toàn, an ninh thông tin, những nguy cơ gây mất an toàn, an ninh thông tin và các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng phạm tội trên không gian mạng thường sử dụng để tấn công vào các cơ quan, tổ chức một cách có chủ đích. Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đặc biệt là trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, nhất là công nhệ thông tin – truyền thông thì nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh và kinh tế - xã hội đã đặt ra những yêu cầu mới.
Các cán bộ chiến sỹ tiếp cận nội dung cơ bản và thực hành kỹ năng an toàn thông tin

Các cán bộ chiến sỹ tiếp cận nội dung cơ bản và thực hành kỹ năng an toàn thông tin

Các cán bộ chiến sỹ tiếp cận nội dung cơ bản và thực hành kỹ năng an toàn thông tin Chính vì vậy, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các học viên tham dự phải tập trung, nghiêm túc, ghi chép những nội dung giảng viên truyền đạt để nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới, nắm được yêu cầu của chương trình đào tạo, nhằm đáp ứng tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sỹ tham gia khóa học cũng cần thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Công an và CATP Hà Nội trong việc bảo vệ thông tin bí nhật Nhà nước và đảm bảo các quy định về đạo đức trong lĩnh vực an toàn thông tin. Khóa đào tạo kết thúc vào ngày 27/12/2015.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC