Chính trị - Xã hội

Cảnh sát giao thông được quyền dừng xe kiểm tra trong 4 trường hợp

Hoàng Phong
ANTD.VN - Ngày 6-8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết: Không thay đổi các trường hợp được dừng phương tiện. Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an (Thông tư 65) được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BCA (Thông tư 01)

Thời gian gần đây, trên một số báo và mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa chính xác về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT quy định tại Thông tư 65/2020/TT-BCA.

Việc kiểm tra, xử lý của CSGT theo Thông tư mới gần như không thay đổi so với Thông tư cũ

Việc kiểm tra, xử lý của CSGT theo Thông tư mới gần như không thay đổi so với Thông tư cũ


Theo đó, Cục CSGT khẳng định: Không thay đổi các trường hợp được dừng phương tiện. Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an (Thông tư 65) được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BCA (Thông tư 01), nên quy định về các trường hợp được dừng phương tiện cơ bản không thay đổi và được kết cấu lại thành 4 trường hợp Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, gồm:

Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, Thông tư 65 chỉ rút gọn lại 5 trường hợp dừng phương tiện như trước, đã quy định tại Thông tư 01 thành 4 trường hợp mà nội dung không thay đổi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC