Văn hóa - Giải trí

Cái nhìn toàn diện về việc học tập của trẻ em

Hương Thủy
ANTĐ - Cuốn sách “Các lý thuyết học tập về trẻ em”, tác giả Collete Gray và Sean MacBlain đã đưa đến người đọc cái nhìn toàn diện về việc học tập của trẻ em. 

Bằng cách tập trung phân tích những hành vi, nhận thức của trẻ, tác giả đi sâu vào  điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cách tiếp cận, đồng thời khuyến khích sự suy tư về cách thức mà mỗi phương pháp khác nhau tác động đến việc học tập của trẻ. Các dẫn chứng được rút ra từ thực hành nhằm tô đậm thêm những khái niệm chủ yếu và tạo ra những liên kết sống động giữa lý thuyết và thực hành. Sách do NXB Hồng Đức phát hành.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC