Bộ Xây dựng bỏ đề xuất cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán, cho thuê 3 – 5 căn nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều ý kiến trái chiều, Bộ Xây dựng đã bỏ đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua từ 3-5 căn nhà trong 1 năm.

Trong dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản vừa được Bộ Xây dựng công bố lấy ý kiến, Bộ này đã bỏ đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua từ 3-5 căn nhà trong một năm.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Cụ thể, theo điều chỉnh tại điều 7 dự thảo lần này về điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ chỉ còn quy định:

Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thực hiện giao dịch theo pháp luật về dân sự, pháp luật về công chứng và phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong dự thảo lần 1 của Nghị định Bộ Xây dựng đã đề xuất 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ:

Phương án 1, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai 3 - 5 nhà ở hoặc căn hộ chung cư trong một năm. Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê công trình xây dựng có sẵn, hoặc hình thành trong tương lai từ 5 - 10 công trình hoặc 5 - 10 phần diện tích sàn tại công trình trong vòng 1 năm.

Phương án 2, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể xác định bằng việc bán, cho thuê bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng có diện tích từ 1.000 m2 đến 2.000 m2 đất tại khu vực đô thị. Còn tại khu vực nông thôn, diện tích này lớn hơn, trong khoảng 3.000-5.000 m2.

Phương án 3, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ theo quy định tại khoản 3, điều 57, Luật Nhà ở. Cá nhân bán, cho thuê nhà ở có nguồn gốc từ nhận thừa kế hoặc nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được các bên trao tặng.

Đề xuất này của Bộ Xây dựng đã nhận được sự phản ứng nhiều chiều của người dân.

Một số ý kiến cho rằng 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ theo đề xuất của Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến không khả thi và gây tiêu cực cho thị trường.