Chính trị - Xã hội

Bổ sung dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô qua đấu giá

Minh Trí
ANTD.VN -  Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, chiều 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Nghị quyết có 4 chính sách khác với quy định của luật gồm: Chính sách về đấu giá biển số ô tô khác với quy định cấm mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng của Luật Giao thông đường bộ; chính sách về đấu giá được thực hiện trong trường hợp có một người duy nhất đăng ký tham gia và trúng đấu giá khác với quy định của Luật Đấu giá tài sản; chính sách về quyền sở hữu biển số xe hạn chế một số quyền cụ thể của người trúng đấu giá biển số so với nội hàm của quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự; chính sách về sử dụng nguồn thu từ đấu giá theo hướng phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương cũng khác với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Như vậy, việc đấu giá biển số ô tô là chính sách mới, khác với quy định của một số luật hiện hành nên việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm là phù hợp.

Về phạm vi thí điểm, ông Hoàng Thanh Tùng thông tin, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề xuất của Chính phủ về thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vì vấn đề này đã đạt sự đồng thuận cao, đồng thời cũng là để khai thác hiệu quả tài sản công, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của một bộ phận người dân.

Về thời gian thí điểm, đa số ý kiến nhất trí với thời gian 3 năm như đề xuất của Chính phủ. Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, việc bổ sung nội dung này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 là phù hợp với thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Mặt khác, việc Quốc hội xem xét, quyết định cho phép thí điểm sẽ giúp khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số xe, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số; mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC