Bộ Công Thương giảm 3 đầu mối, thêm 1 cơ quan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương sẽ bổ sung Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và bỏ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD).
Bộ Công Thương giảm 3 đầu mối, thêm 1 cơ quan ảnh 1

Bộ Công Thương giảm 3 đầu mối, lập thêm Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Ngày 29-11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, trong đó có nhiều điểm mới.

Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại.

Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách giá điện.

Đáng chú ý, tại Nghị định 96, Chính phủ cũng quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương sẽ giảm 3 đầu mối so với quy định hiện hành, nhưng lại thêm 1 đầu mối nên hiện tại cơ cấu tổ chức của Bộ này gồm 28 đầu mối.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức mới không có: Cục Công tác phía Nam, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, bỏ Cục CT&BVNTD, đồng thời bổ sung Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Cục CT&BVNT sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành cho đến khi Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.