Chính trị - Xã hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nhiều nghị quyết đã ban hành, quan trọng giờ là hành động thế nào

Duy Tiến

ANTD.VN - Thông tin về chủ đề của năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, thành phố đã thảo luận rất nhiều và đang cho ý kiến về chủ đề này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nhiều nghị quyết đã ban hành, quan trọng giờ là hành động thế nào ảnh 1

Các đại biểu thông qua chương trình của hội nghị

Sáng nay, 28-11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tổ chức hội nghị lần thứ hai để thảo luận, thông qua và cho ý kiến 10 nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Thành ủy Hà Nội đã thực hiện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện một bước về kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; tổ chức tổng kết công tác Đại hội; chủ động ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Đồng thời, Thành ủy tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị tích cực cho việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2021.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh, hội nghị lần thứ 2 này sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt mà còn có tính lâu dài cho cả nhiệm kỳ, mang tính quyết định đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

"Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, Hội nghị cần tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết cho bằng được những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra” – đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nhiều nghị quyết đã ban hành, quan trọng giờ là hành động thế nào ảnh 2

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Thông tin về chủ đề của năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã thảo luận rất nhiều, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã tiếp thu, trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến về chủ đề này.

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ này, thành phố phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương không chỉ trong Đảng mà trong toàn hệ thống chính trị, nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với Đảng bộ thành phố, đối với nhân dân, đối với cộng đồng doanh nghiệp.

"Chúng ta đã có nhiều nghị quyết đã ban hành, quan trọng là giờ đây phải hành động như thế nào, với tinh thần đổi mới sáng tạo và với tư duy phát triển" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

10 nội dung được xem xét, thông qua tại hội nghị này gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025;

Xem xét, thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Thành ủy; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy.

Đồng thời, hội nghị sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, kế hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội như: Phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố;

Định hướng Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 và 3 năm 2021-2023; tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2020, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021; định hướng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của thành phố.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC