Chính trị - Xã hội

Bế mạc kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII: Thông qua nhiều bộ luật quan trọng

T.Hà
ANTĐ - Chiều nay (21-6), sau 25 ngày làm việc với 42 phiên thảo luận tại Hội trường, 7 phiên thảo luận tại Tổ, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã chính thức bế mạc với kết quả: 13 dự thảo luật và 1 nghị quyết đã được xem xét, thông qua.

Tại kỳ họp lần này, hàng loạt vấn đề quan trọng của đất nước, được dư luận quan tâm đã được đưa ra bàn thảo như: Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012. Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế…

Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua 13 dự án luật bao gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Bộ Luật lao động (sửa đổi); Luật giá; Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam.

Việc Quốc hội ban hành 13 đạo Luật trên và Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm  kỳ Quốc hội khóa XIII đã góp phần tạo hành lang pháp lý trong việc điều chỉnh kịp thời các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và tiếp tục đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Trong kỳ họp lần này, Quốc hội cũng đã cho ý kiến 6 dự án luật: Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật Dự trữ quốc gia; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Điện lực (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi). Các dự luật này sẽ tiếp tục được các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp thu, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC